Search

  • Catalog

< Back

A voltas coa bici. Educación viaria (Nivel I). Aprendo con proxectos

Sandra González Álvarez Carlos Navarro Alberto Peña Pérez Mercedes Santos Murillo Esther Echevarría
See more See less

A voltas coa bici fomenta a responsabilidade ética e social do alumnado: traballa a autonomía dos nenos nos seus traxectos cotiáns creando condicións de seguridade, promove unha actitude responsable e atenta aos riscos de circulación, e conciencia da importancia do respecto das normas de circulación.

Top