Search

  • Catalog

< Back

A toda Máquina!. Máquinas e inventos (Nivel II). Aprendo con proxectos

Sandra González Álvarez Carlos Navarro Alberto Peña Pérez Mercedes Santos Murillo Esther Echevarría
See more See less

A toda máquina! é unha proposta que estimula a creatividade do alumnado e a súa habilidade para crear e reinventar novas máquinas que faciliten e melloren o día a día. Coñecerán as máquinas e aparellos, a súa historia e a súa utilidade para facilitar as actividades humanas.

Top