Search

  • Catalog

< Back

Tic tac. Present, passat, futur (Nivell I). Aprenc amb projectes

Equipo Editorial SM Leyre Pérez
See more See less

Tic-tac és un projecte que planteja a l‘alumnat tasques dirigides al desenvolupament de la capacitat creativa i l‘inici del pensament crític amb l‘objectiu d‘analitzar i conservar el passat, entendre la societat actual i col·laborar-hi, així com anticipar el futur que ha d‘arribar. A més, en el projecte s‘emfatitza la importància de conscienciar l‘alumnat sobre la cura i la preservació de la nostra història. Per a fer-ho, es proposa la representació d‘una obra de titelles centrada en el pas del temps i les fites històriques rellevants. 

See more
Top