Search

  • Catalog

< Back

Relixión católica. 3 Primaria. A Nosa Casa

Milagros Sánchez-Cifuentes Martos
See more See less

O proxecto A Nosa Casa para a etapa de Primaria de Relixión Católica responde ao “reto ecolóxico” do papa Francisco na encíclica Laudato si´ de coidar a nosa casa común.

Os contidos bíblicos e teolóxicos desenvolven o currículo da CEE e articúlanse arredor do coidado persoal, do coidado do contorno e do coidado do planeta.

Unha familia de sete membros coa súa mascota introduce o alumno nos contidos de cada unidade cunha especial atención á diversidade cultural e a valoración de persoas con discapacidade.

Unha aposta decidida por ilustracións bíblicas de alto nivel estético permite abordar os contidos bíblicos establecendo un diálogo entre Biblia e arte.

Os contidos teolóxicos propostos polo currículo da Conferencia Episcopal desenvólvense cunha linguaxe accesible para os alumnos, apoiándose en textos maxisteriais tamén adaptados ao nivel de comprensión do alumnado e encarnados en “testemuñas” que exemplifican nas súas vidas os contidos que se están a explicitar.

Unha dobre páxina arredor do “coidado” permite traducir as aprendizaxes en prácticas cotiás. Prácticas que se abren ao ámbito escolar, veciñal e familiar.

As unidades péchanse con resumos ilustrados coa técnica de Visual Thinking ou Pensamento Visual, que facilitan a síntese intuitiva das aprendizaxes adquiridas.

See more
Top