Search

  • Catalog

< Back

Religió Católica.1ºEP Nostra Casa

Mª Adoración Díaz Montejo Lorenzo Sánchez Ramos
See more See less

El projecte La nostra casa per a l’etapa de Primària de Religió Catòlica respon al “repte ecològic” del papa Francesc en l’encíclica Laudato si’ de cuidar la nostra casa comuna. 

Els continguts bíblics i teològics desenvolupen el currículum de la CEE i s’articulen entorn de la idea de tindre compte de nosaltres mateixos, de l’entorn i del planeta.

 

Una família de sis membres més una mascota introdueix l’alumne en els continguts de cada unitat posant una atenció especial a la diversitat cultural i la valoració de persones amb discapacitat.

 

Una aposta decidida per il·lustracions bíbliques d’una estètica molt acurada permet abordar els continguts bíblics amb un diàleg entre la Bíblia i l’art.

 

Els continguts teològics proposats pel pla d’estudis de la Conferència Episcopal es desenvolupen amb un llenguatge accessible als alumnes, alhora que fan ús de textos magisterials també adaptats al nivell de comprensió de l’alumnat i encarnats en testimonis que representen en les seues vides els continguts explicats.

 

Una doble pàgina anomenada “Cuidem” permet traduir els aprenentatges en pràctiques quotidianes, pràctiques que s’obrin a tindre compte de l’àmbit escolar, veïnal i familiar.

 

Les unitats es tanquen amb resums il·lustrats amb la tècnica de pensament visual (visual thinking) que faciliten la síntesi intuïtiva dels aprenentatges adquirits.

Top