Search

  • Catalog

< Back

Pupi e o club dos dinosauros

María Menéndez-Ponte
See more See less

Nachete decidiu fundar o club dos dinosauros e todos os que queiran participar teñen que achegar algo. Pupi non sabe que facer e por iso está moi tristeiro, ata que ve a Conchi preparar a cea e se lle ocorre unha grande idea.

See more
Buy
Top