Search

  • Catalog

< Back

Perigosos ou en perigo?. Animais vertebrados e invertebrados (Nivel II). Aprendo con proxectos

Equipo Editorial SM Esther Echevarría
See more See less

Perigosos ou en perigo? é unha proposta dirixida a coñecer o impacto da actividade humana sobre a fauna. Perséguese concienciar sobre a importancia do respecto e coidado dos nosos ecosistemas terrestres, implicando o alumnado de forma activa na súa preservación e mellora. O enfoque central do traballo é o desenvolvemento de accións que favorezan a conservación e protección das especies en perigo de extinción.

See more
Top