Search

  • Catalog

< Back

O pequeño azul. A Terra e o sistema solar (Nivel II). Aprendo con proxectos

Equipo Editorial SM Esther Echevarría
See more See less

O pequeno azul é unha proposta dirixida a coñecer as principais condicións e características do planeta no que habitamos, así como os recursos necesarios para que a vida sexa posible. Para esta misión, o alumnado converterase nun grupo de exploradores intergalácticos dispostos a investigar todas estas características e recursos, e tratará de trasladalos a un hipotético planeta no que podería habitar tamén o ser humano. 

See more
Top