Search

  • Catalog

< Back

Millora la teua...resolució de problemes 1. Primària

Assumpta Casacuberta Suñer Mònica Cusó Campo
See more See less
De nivell mitjà-bàsic, els quaderns Millora la teua capacitat de resolució de problemes tenen com a finalitat ajudar els xiquets amb dificultats en la resolució de problemes matemàtics: comprendre què els demana el problema, localitzar les dades pertinents, decidir quina operació o operacions cal fer… 
Top