Search

  • Catalog

< Back

Método Globalizado.¡Todos a unha! 1 Primaria.1 Trimestre. Pauta. Máis Celme

Josefa Antonia Guardiola Chorro [Pepa Guardiola] Laia Campos Ferrán Bataller Gomar [Ferrán Bataller] Equipo Editorial SM Joaquina Jacoba Barba Plaza [Joaquina Barba] Rosa Modrego Tejada Cristina Núñez Siota Pilar Menéndez Camarena Teresa de Matías Esther Hernández Palacios Almudena Montero Lozano Paola Marchetti Mª Carmen Quintairos Gallego Inma Blanco Mercedes Garín Muñoz Ana Cid
See more See less

O proxecto Máis Celme para Globalizado é unha proposta integradora para os alumnos de 2.º de Primaria que engloba nunha mesma unidade didáctica as áreas de Lingua, Ciencias da Natureza e Sociais. O libro A por todas! ten un formato trimestral. Baséase en actividades contextualizadas e próximas, e propón apoio visual con imaxes reais, seguimento da aprendizaxe e propostas de traballo globalizadas. Cada unidade inclúe unha lectura d’A CUADRILLA DO ESQUÍO cun audio asociado. O libro do alumno tamén inclúe un caderno de LECTOESCRITURA para que os nenos aprendan as letras. 

Top