Search

  • Catalog

< Back

Llengua. 5 Primària. Més Saba

Ignacio Mañez Saez Ángeles Serrano Mendizabal Susanna Esquerdo Todó Joan Carles Girbés Ana Lozano Miriam Gregori Ferrán Bataller Gomar [Ferrán Bataller] Vanessa Pina Castro Patricia Pedraza I més. Serveis Lingüístics i Editorials
See more See less

El projecte Més Saba per a Llengua està concebut des d’un enfocament vehicular amb un gran èmfasi en el treball de la comprensió i l’expressió oral i escrita. És un projecte pensat des de l’aula i per a l’aula.


La colla de l’esquirol ha arribat a segon. Enguany, aquest grup de xiquets participarà amb les històries que inventen en la recerca d’un tresor molt especial. Presenta els continguts lingüístics a través de:


- Textos molt suggeridors d’autors valencians: Enric Lluch, Pepa Guardiola, Joaquina Barba i Ferran Bataller. Cançons de Dani Miquel. 


- Situacions comunicatives que afavoreixen la reflexió.


- Activitats, pas a pas, per a iniciar-se en els procediments de l’anàlisi lingüística.


- Jocs interactius per a reforçar l’aprenentatge. 

Ofereix un programa específic de Competència lectora amb:


- Dinàmiques per a entrenar estratègies de lectura eficaç.


- Tasques estructurades per a desenvolupar els nivells de comprensió a partir de tipologies textuals.


- Proves d’avaluació per a detectar el grau d’adquisició de les destreses lectores.


- Propostes lúdiques d’animació a la lectura en diferents suports. 

Potencia l’escriptura correcta de les paraules en cada curs amb el programa d’Ortografia mitjançant:


- Activitats d’atenció i memòria visual a través de materials audiovisuals i manipulatius enfocats a diferents estils d’aprenentatge.


- Bateria de dictats amb àudios.


- Fitxers individualitzats perquè cada alumne registre el seu autoaprenentatge. 

Estimula la creativitat i el desenvolupament de l’expressió en valencià, mitjançant:


- Activitats contextualitzades en la realitat cultural de la nostra comunitat.


- Atenció especial a la interacció comunicativa per mitjà del material manipulatiu i els recursos interactius. 

Top