Search

  • Catalog

< Back

Lingua. 6 Primaria. Máis Celme

Paola Marchetti Almudena Montero Lozano Maria Asunción Canal Covelo Cristina Loureiro Rodríguez Alfonso Guerra Reboredo Ignacio Martín
See more See less
Máis Celme é proxecto global pensado para que todos os alumnos aprendan con seguridad, desenvolvan as súas capacidades e relacionen o que aprenden coa sùa vida.
Conta cun contorno virtual de aprendizaxe que facilita a comunicación entre alumnos e profesores, e favorece un modo de aprédizaxe  máis eficaz.
Top