Search

  • Catalog

< Back

L´ecosistema perdut. Exosistemes (Nivell III). Aprenc amb projectes

Equipo Editorial SM Meritxell Martí Orriols
See more See less

L’ecosistema perdut és un projecte enfocat al descobriment, no solament de les relacions que s’estableixen entre els diferents éssers vius que habiten el nostre planeta, sinó que també està enfocat a comprendre com es distribueix la vida a la Terra i de quina manera aspectes ambientals, com poden ser el clima, l’orografia, etc. influeixen en les comunitats d’éssers vius. A més, aquest projecte posa l’accent en la responsabilitat de l’ésser humà i la importància de preservar l’equilibri ecosistèmic per a la supervivència de la nostra pròpia espècie. L’enfocament central del treball consisteix a desenvolupar accions per a afavorir que l’alumnat comprenga els diferents ecosistemes, les característiques i els components que tenen, i la importància de conservar-los i protegir-los. Un especialista en ecosistemes marins els demana que organitzen una desconferència en la qual parlaran dels perills que pateixen els diferents tipus d’ecosistemes que han estudiat i aportaran propostes per a salvar-los. 

See more
Top