Search

  • Catalog

< Back

Fuga con sentido. Os sentido (Nivel II). Aprendo con proxectos

Sandra González Álvarez Carlos Navarro Alberto Peña Pérez Mercedes Santos Murillo Esther Echevarría
See more See less

Con este proxecto o alumnado coñecerá de forma lúdica o funcionamento dos órganos dos sentidos, as súas posibles alteracións e os coidados que precisan. Concienciaranse das dificultades que poden atopar na vida cotiá as persoas que teñen algunha diversidade funcional e proporán solucións a esas dificultades no contorno máis próximo.

Top