Search

  • Catalog

< Back

Estamos a tempo!. O clima (Nivel II). Aprendo con proxectos

Equipo Editorial SM Esther Echevarría
See more See less

Estamos a tempo! é unha proposta dirixida a evidenciar o impacto causado nos últimos anos polo cambio climático, analizando particularmente a súa implicación tanto a nivel ecolóxico como social. Desde este punto de partida, o alumnado convértese nun axente medioambiental encargado de favorecer a toma de conciencia sobre o cambio climático e a necesidade de actuar para reducir as súas consecuencias a nivel local e global. O enfoque central do traballo é a elaboración e posta en marcha de propostas para a promoción e mellora da calidade medioambiental e, polo tanto, da calidade de vida no planeta.

See more
Top