Search

  • Catalog

< Back

Era unha vez a miña localidade. Municipo e localidade (Nivel I). Aprendo con proxectos

Equipo Editorial SM Esther Echevarría
See more See less

Era unha vez a miña localidade é unha proposta que conciencia sobre a importancia de coñecer o noso contorno máis próximo e participar na súa mellora e conservación. Os alumnos sentiranse parte activa da sociedade, para o que terán que saber como se organiza, con quen, e como foi cambiando para adaptarse ás novas necesidades.

See more
Top