Search

  • Catalog

< Back

Deu Claus per a una Educació Relacional

Joan Quintana Forns Arnaldo Cisternas Chávez
See more See less

Aquest llibre planteja deu claus per situar el reco- neixement dels altres al centre de l’acte educatiu. Això implica ser conscients del que mirem, del que veiem, de com ho explicitem i de com actuem en conseqüència i amb coherència en els diferents moments de la relació educativa educador-educand i amb els diversos actors que componen la comunitat educativa.

See more
Buy
Top