Search

  • Catalog

< Back

Ciencias da natureza. 5 Primaria. Máis Celme

Montserrat González Martínez Antonio José Hidalgo Moreno Alberto Navarro Elbal Alberto Peña Pérez Isabel Pueyo Lobera Ruth Fraile Alicia Soria Tosantos Equipo Editorial SM Manuel Mesegar Domingo
See more See less

O proxecto Máis Celme para a área de Ciencias da Natureza utiliza diferentes ferramentas e metodoloxías para motivar na aprendizaxe das ciencias, facilitar a súa comprensión e comprobar a súa aplicación.
Para iso, os contidos en cada epígrafe organízanse en tres fases de aprendizaxe: Activámonos, Comprendemos e Aplicamos, nas que se intercalan actividades que promoven a aprendizaxe cooperativa. Moitos Activámonos e Aplicamos propóñense en forma de Talleres  experimentais. Esta filosofía xeral do proxecto de promover unha aprendizaxe activa concrétase nunha Tarefa final trimestral que baixo o título Mellora… integra coñecementos, habilidades, competencias e intelixencias múltiples.
Para facilitar a accesibilidade dos contidos, o proxecto Máis Celme de Ciencias da Natureza coida especialmente a redacción e o vocabulario utilizado. A comprensión e a aprendizaxe dos contidos refórzase cun programa concreto de Comprensión lectora. Para progresar e ir superando barreiras, as actividades secuéncianse por orde de dificultade, e algunhas contan con apoios e desenvolvementos complementarios no recurso didáctico.

See more
Top