Search

  • Catalog

< Back

Ciencias da natureza. 1 Primaria. Más Savia

Teresa de Matías Pilar Menéndez Camarena Mercedes Garín Muñoz Ana Cid Equipo Editorial SM
See more See less

Máis Celme é un proxecto global pensado para que os alumnos aprendan con seguridade,desenvolvan as súas capacidades e relacionen o que aprenden coa vida.

Conta cun contorno virtual de aprendizaxe que facilita a comunicación entre alumnos e profesores, e favorece un xeito de aprender máis eficaz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Top