Mercedes Garín Muñoz
Proyectos educativos

Método Globalizado.¡Todos a unha! 1 Primaria.1 Trimestre. Pauta. Máis Celme

O proxecto Máis Celme para Globalizado é unha proposta integradora para os alumnos de 2.º de Primaria que engloba nunha mesma unidade didáctica as áreas de Lingua, Ciencias da Natureza e Sociais. O libro A por todas! ten un formato trimestral. Baséase en actividades contextualizadas e próximas,...

Proyectos educativos

Ciències de la naturalesa . 2 Primária. Más Saba

El projecte més Saba per a l’àrea de Ciències Naturals utilitza diferents eines i metodologies didàctiques per a motivar en l’aprenentatge de la matèria, facilitar-ne la comprensió i comprovar-ne l’aplicació. 
Per a fer-ho, els continguts en cada epígraf s’organitzen en tres fases d...
Proyectos educativos

Matemáticas. 2 Primaria. Más Savia. Madrid

El proyecto +SAVIA para Matemáticas se desarrolla a través de tres ejes fundamentales:...

Proyectos educativos

Matemáticas. 2 Primaria. Más Savia

El proyecto +SAVIA para Matemáticas se desarrolla a través de tres ejes fundamentales:...

Proyectos educativos

Método Globalizado. ¡Todos a una!. 1 Primaria. Primer Trimestre. Cuadrícula. Más Savia. Murcia

El proyecto Savia para Globalizado es una propuesta integradora para los alumnos de 1.º de Primaria que engloba en una misma unidad didáctica las áreas de Lengua, Matemáticas, Ciencias de la Naturaleza y Sociales....

Proyectos educativos

Método Globalizado. ¡Todos a una! 1 Primaria. Pauta. Más Savia

El proyecto Savia para Globalizado es una propuesta integradora para los alumnos de 1.º de Primaria que engloba en una misma unidad didáctica las áreas de Lengua, Matemáticas, Ciencias de la Naturaleza y Sociales....

Proyectos educativos

Método Globalizado.¡Todos a unha! 1 Primaria.2 Trimestre. Pauta. Máis Celme

O proxecto Máis Celme para Globalizado é unha proposta integradora para os alumnos de 1.º de Primaria que engloba nunha mesma unidade didáctica as áreas de Lingua, Ciencias da Natureza e Sociais. O libro A por todas! ten un formato trimestral. Baséase en actividades contextualizadas e próximas,...

Proyectos educativos

Ciencias da natureza. 2 Primaria. Más Savia

Máis Celme é un proxecto global pensado para que os alumnos aprendan con seguridade,desenvolvan as súas capacidades e relacionen o que aprenden coa vida.

Conta cun contorno virtual de aprendizaxe que facilita a comunicación entre alumnos e profesores, e favorece un xeito de aprender máis...

Proyectos educativos

Matemáticas. 3 Primaria. Más Savia. Madrid

El proyecto ...

Proyectos educativos

Ciencias de la naturaleza. 1 Primaria. Más Savia. Aragón

El proyecto Más Savia para el área de Ciencias de la Naturaleza utiliza diferentes herramientas y metodologías para motivar en el aprendizaje de las Ciencias, facilitar su...

Pages

Top