Lorenzo Sánchez Ramos
Publicaciones religiosas

Proyecto Espiral 3. Escuchar

El proyecto Espiral busca desarrollar la inteligencia espiritual a partir de propuestas creativas y globalizadoras. Se compone de cuatro libros:
   1 Despertar (niños de 3 a 5 años)
   2 Preguntar (niños de 6 a 7 años)
   3 Escuchar (niños de 8 a 9 años)
   4 Dialogar (niños...

Proyectos educativos

Relixión católica. 2 Primaria. A Nosa Casa

O proxecto A Nosa Casa para a etapa de Primaria de Relixión Católica responde ao “reto ecolóxico” do papa Francisco na encíclica Laudato si´ de coidar a nosa casa común.

Os contidos bíblicos e teolóxicos...

Pages

Top