Búsqueda

Materia

Proyectos educativos

Lengua castellana. 1 ESO. Savia Nueva Generación. Andalucía

En el proyecto Savia Nueva Generación en el área de Lengua el punto de partida es la experiencia previa del alumno. Cada unidad empieza con una serie de preguntas que invitan a la reflexión, con el objetivo de activar los conocimientos previos del alumno, estableciendo de esta manera un punto de...

Proyectos educativos

Lengua castellana. 3 ESO. Savia Nueva Generación. Andalucía

En el proyecto Savia Nueva Generación en el área de Lengua el punto de partida es la experiencia previa del alumno. Cada unidad empieza con una serie de preguntas que invitan a la reflexión, con el objetivo de activar los conocimientos previos del alumno, estableciendo de esta manera un punto de...

Proyectos educativos

Lengua castellana. 1 ESO. Savia Nueva Generación

En el proyecto Savia Nueva Generación en el área de Lengua el punto de partida es la experiencia previa del alumno. Cada unidad empieza con una serie de preguntas que invitan a la reflexión, con el objetivo de activar los conocimientos previos del alumno, estableciendo de esta manera un punto de...

Proyectos educativos

Lengua castellana. 1 ESO. Savia Nueva Generación. Murcia

En el proyecto Savia Nueva Generación en el área de Lengua el punto de partida es la experiencia previa del alumno. Cada unidad empieza con una serie de preguntas que invitan a la reflexión, con el objetivo de activar los conocimientos previos del alumno, estableciendo de esta manera un punto de...

Proyectos educativos

Llengua. Paraules per a compartir. 3 Primaria. Mès Saba

PARAULES PER A COMPARTIR, dins del projecte de Més Saba, treballa la llengua amb un enfocament comunicatiu, funcional i contextualitzat, en equilibri entre la pràctica de les habilitats lingüístiques bàsiques i la sistematització.
Una nova proposta en Més Saba reforça la comprensió...
Proyectos educativos

Llengua. 3 Primària. Més Saba

El projecte Més Saba per a Llengua està concebut des d’un enfocament vehicular amb un gran èmfasi en el treball de la comprensió i l’expressió oral i escrita. És un projecte pensat des de l’aula i per a l’aula.
La colla de l’esquirol ha arribat a segon. Enguany, aquest grup de xiquets...

Proyectos educativos

Lengua. Palabras para compartir. 1 Primaria. Más Savia

PALABRAS PARA COMPARTIR, dentro del proyecto MÁS SAVIA, trabaja la lengua con un enfoque comunicativo, funcional y contextualizado, en equilibrio entre la práctica de las habilidades lingüísticas básicas y la sistematización.
Una novedosa propuesta en Más Savia refuerza la comprensión...

Proyectos educativos

Llengua. Paraules per a compartir. 4 Primaria. Mès Saba

PARAULES PER A COMPARTIR, dins del projecte de Més Saba, treballa la llengua amb un enfocament comunicatiu, funcional i contextualitzat, en equilibri entre la pràctica de les habilitats lingüístiques bàsiques i la sistematització.
Una nova proposta en Més Saba reforça...
Proyectos educativos

Lengua. Palabras para compartir. 2 Primaria. Más Savia

PALABRAS PARA COMPARTIR, dentro del proyecto MÁS SAVIA trabaja la lengua con un enfoque comunicativo, funcional y contextualizado, en equilibrio entre la práctica de las habilidades lingüísticas básicas y la sistematización. 

Una novedosa propuesta en Más Savia refuerza la comprensión...
Proyectos educativos

Lengua. Palabras para compartir. 3 Primaria. Más Savia

PALABRAS PARA COMPARTIR, dentro del proyecto MÁS SAVIA trabaja la lengua con un enfoque comunicativo, funcional y contextualizado, en equilibrio entre la práctica de las habilidades lingüísticas básicas y la sistematización. 

Una novedosa propuesta en Más Savia refuerza la comprensión...
Proyectos educativos

Lengua. 4 Primaria. Mas Savia

El proyecto Más Savia para Lengua tiene como objetivo desarrollar en los alumnos la capacidad de comunicarse eficazmente.

...
Proyectos educativos

Lengua. Palabras para compartir. 4 Primaria. Trimestres. Más Savia.

PALABRAS PARA COMPARTIR, dentro del proyecto MÁS SAVIA, trabaja la lengua con un enfoque comunicativo, funcional y contextualizado, en equilibrio entre la práctica de las habilidades lingüísticas básicas y la sistematización.

Una novedosa propuesta en Más Savia refuerza la comprensión...

Proyectos educativos

Lengua. 4 Primaria. Mas Savia. Madrid

El proyecto Más Savia para Lengua tiene como objetivo desarrollar en los alumnos la capacidad de comunicarse eficazmente.

...
Proyectos educativos

Lengua. Palabras para compartir. 5 Primaria. Más Savia

PALABRAS PARA COMPARTIR, dentro del proyecto MÁS SAVIA, trabaja la lengua con un enfoque comunicativo, funcional y contextualizado, en equilibrio entre la práctica de las habilidades lingüísticas básicas y la sistematización.

Una novedosa propuesta en Más Savia refuerza la comprensión...

Proyectos educativos

Lengua. 6 Primaria. Mas Savia

El proyecto Más Savia para Lengua tiene como objetivo desarrollar en los alumnos la capacidad de comunicarse eficazmente.

...

Proyectos educativos

Lengua. Palabras para compartir. 6 Primaria. Más Savia

PALABRAS PARA COMPARTIR, dentro del proyecto MÁS SAVIA, trabaja la lengua con un enfoque comunicativo, funcional y contextualizado, en equilibrio entre la práctica de las habilidades lingüísticas básicas y la sistematización.

Una novedosa propuesta en Más Savia refuerza la comprensión...

Proyectos educativos

Lengua. 6 Primaria. Mas Savia. Madrid

El proyecto Más Savia para Lengua tiene como objetivo desarrollar en los alumnos la capacidad de comunicarse eficazmente.

...

Proyectos educativos

Lengua castellana. 3 ESO. Savia Nueva Generación. Madrid

En el proyecto Savia Nueva Generación en el área de Lengua el punto de partida es la experiencia previa del alumno. Cada unidad empieza con una serie de preguntas que invitan a la reflexión, con el objetivo de activar los conocimientos previos del alumno, estableciendo de esta manera un punto de...

Proyectos educativos

Lengua castellana. 1 ESO. Savia Nueva Generación. Madrid

En el proyecto Savia Nueva Generación en el área de Lengua el punto de partida es la experiencia previa del alumno. Cada unidad empieza con una serie de preguntas que invitan a la reflexión, con el objetivo de activar los conocimientos previos del alumno, estableciendo de esta manera un punto de...

Proyectos educativos

Lengua castellana. 3 ESO. Savia Nueva Generación

En el proyecto Savia Nueva Generación en el área de Lengua el punto de partida es la experiencia previa del alumno. Cada unidad empieza con una serie de preguntas que invitan a la reflexión, con el objetivo de activar los conocimientos previos del alumno, estableciendo de esta manera un punto de...

Páginas

Top