Búsqueda

Literatura Infantil y Juvenil

Deu Claus per a una Educació Relacional

Aquest llibre planteja deu claus per situar el reco- neixement dels altres al centre de l’acte educatiu. Això implica ser conscients del que mirem, del que veiem, de com ho explicitem i de com actuem en conseqüència i amb coherència en els diferents moments de la relació educativa educador-...

Top