Búsqueda

Proyectos educativos

Método globalizado. Uno para todos. 1 Trimestre. 1 Primaria. Revuela

Objetivo: 
El aprendizaje global e interconectado, y la aplicación de lo aprendido a diferentes contextos y ámbitos.
Revuela lo consigue mediante:
- Enfoque competencial. Transferencia y contextualización en situaciones reales y cercanas.
- Desarrollo de la comunicación....

Proyectos educativos

Método globalizado. Uno para todos. 2 Trimestre. 1 Primaria. Revuela

Objetivo: 
El aprendizaje global e interconectado, y la aplicación de lo aprendido a diferentes contextos y ámbitos.
Revuela lo consigue mediante:
- Enfoque competencial. Transferencia y contextualización en situaciones reales y cercanas.
- Desarrollo de la comunicación....

Proyectos educativos

Método globalizado. Uno para todos. 3 Trimestre. 1 Primaria. Revuela

Objetivo: 
El aprendizaje global e interconectado, y la aplicación de lo aprendido a diferentes contextos y ámbitos.
Revuela lo consigue mediante:
- Enfoque competencial. Transferencia y contextualización en situaciones reales y cercanas.
- Desarrollo de la comunicación....

Publicaciones religiosas

Pentsatu [infinito]. Metodología Singapur. 3 Primaria

Ikasminaren Haur Hezkuntzako Eragin matematikari proiektuaren bidez, pentsamendu logikoa garatuko dute haurrek, eta bizipenen bitartez, eskuekin landuz eta taldean ikasiko dituzte oinarrizko kontzeptu matematikoak, eduki-bloke hauekin lotuta: Geometria eta objektuen propietateak, Neurriak eta...

Proyectos educativos

Maquinant. Les máquines (Nivell I). Aprenc amb projectes

Maquinant planteja a l’alumnat tasques dirigides al desenvolupament de la capacitat creativa i a l’inici del pensament crític amb l’objectiu d’analitzar el passat, entendre i col·laborar en la societat actual, així com anticipar el futur que està per arribar. Per a això, s’usa com a eix...

Proyectos educativos

Erdi aroa jokoan. Erdi aroa (Maila III). Proiektu bidez ikasten

Erdi Aroa jokoan Historia ikastea memorizazio-jarduera hutsa delako topikoa haustera bideratutako proposamena da. Historia ezagutzeak gaur egungo egoera ulertzen laguntzen digu, bai eta geure burua ezagutzen ere, eta horretaz jabetzen lagunduko die ikasleei proiektu honek. Berebiziko garrantzia...

Proyectos educativos

Euromisioa. Europar Batasuna (Maila III). Proiektu bidez ikasten

Europar Batasuneko herritarrak gara 1986tik, baina ez dakigu oso ziur zer esan nahi duen horrek. Eta ginkana bat antolatuko bagenu Europako herritarren ezaugarriak, eskubideak eta betebeharrak zein diren jakiteko eta erakusteko? Proiektu honen bidez, Europa kontinentea ezagutzeko jakin-mina...

Proyectos educativos

Segueix el corrent. Electricitat i magnetisme (Nivell III). Aprenc amb projectes

Segueix el corrent és una proposta dirigida a conéixer les bases de l’electricitat i l’electromagnetisme. Amb aquest projecte, l’alumnat prendrà consciència de la importància que té l’electricitat en el nostre dia a dia, d’on prové, i com podem estalviar en despesa energètica. L’alumnat es...

Proyectos educativos

L´ecosistema perdut. Exosistemes (Nivell III). Aprenc amb projectes

L’ecosistema perdut és un projecte enfocat al descobriment, no solament de les relacions que s’estableixen entre els diferents éssers vius que habiten el nostre planeta, sinó que també està enfocat a comprendre com es distribueix la vida a la Terra i de quina manera aspectes ambientals, com...

Proyectos educativos

Qüestió d´energia. L´energia (Nivell II). Aprenc amb projectes

L’energia està present en la vida quotidiana de tothom. El projecte, mitjançant desafiaments i experiències científiques, farà descobrir als alumnes com es presenta l’energia en diferents accions quotidianes, la qual cosa permetrà extraure conclusions sobre l’ús personal de l’energia i les...

Proyectos educativos

Guanyem tots. La salut (Nivell II). Aprenc amb projectes

Tots guanyem és una proposta dirigida a descobrir com som per dins, quins són els òrgans i aparells que formen el cos humà i per a què serveix cadascun. A més, identificaran un estil de vida apropiat relacionat amb hàbits saludables com són la pràctica d’exercici físic, una bona alimentació i...

Proyectos educativos

Alerta vegetal! Les plantes (Nivell II). Aprenc amb projectes

Alerta vegetal! és una proposta dirigida a la conscienciació sobre la importància de conéixer, conservar i divulgar el nostre patrimoni vegetal. L’enfocament central del treball és el desenvolupament d’accions (cartells, vídeos…)  que ajuden l’alumnat a conéixer i divulgar el valor de les...

Proyectos educativos

Emociones a escenas. Las emociones y los sentimientos (Nivel I). Aprendo con proyectos

 Las emociones forman parte de la vida de todos nosotros. Todas ellas, incluso las que menos nos gusta sentir, como la tristeza o el enfado, son necesarias en ocasiones. El cine, por ejemplo, nos traslada a un mundo de emociones a través de sus personajes. Los actores y actrices, a través de su...

Proyectos educativos

Tecnoingenio. Proyectos tecnológicos (Nivel III). Aprendo con proyectos

Una profesora de tecnología invita a participar en la feria TecnoIngenio, una feria  en la que se quiere fomentar la creatividad y el ingenio de los alumnos de Primaria. Se les pide construir una máquina nueva que presentarán en la feria, en la que cuentan qué tiene de especial y qué aporta a la...

Proyectos educativos

Sigue la corriente. Electricidad y magnetismo (Nivel III). Aprendo con proyectos

Sigue la corriente es una propuesta dirigida a conocer las bases de la electricidad y el electromagnetismo. Con este proyecto, el alumnado tomará conciencia de la importancia que tiene la electricidad en nuestro día a día, de dónde proviene, y cómo podemos ahorrar en gasto energético. El...

Proyectos educativos

El ecosistema perdido. Ecosistemas (Nivel III). Aprendo con proyectos

El ecosistema perdido es un proyecto enfocado al descubrimiento de, no solo las relaciones que se establecen entre los distintos seres vivos que habitan nuestro planeta, sino también está enfocado a comprender cómo se distribuye la vida en la Tierra y de qué manera aspectos ambientales, como...

Proyectos educativos

Cuestión de energía. La energia (Nivel II). Aprendo con proyectos

La energía está presente en la vida cotidiana de todos. El proyecto, mediante desafíos y experiencias científicas, hará descubrir a los alumnos cómo se presenta la energía en diferentes acciones cotidianas, lo que permitirá extraer conclusiones sobre el uso personal de la energía y las maneras...

Proyectos educativos

Todos ganamos. La salud (Nivel II). Aprendo con proyectos

Todos ganamos es una propuesta dirigida a descubrir cómo somos por dentro, cuáles son los órganos y aparatos que conforman el cuerpo humano y para qué sirve cada uno. Además, identificarán un estilo de vida apropiado relacionado con hábitos saludables como son la práctica del ejercicio físico,...

Proyectos educativos

¡Alerta vegetal!. Las plantas (Nivel II). Aprendo con proyectos

¡Alerta vegetal! es una propuesta dirigida a concienciar sobre la importancia de conocer, conservar y divulgar nuestro patrimonio vegetal. El enfoque central del trabajo es el desarrollo de acciones (carteles, vídeos...)  que ayuden al alumnado a conocer y divulgar el valor de las plantas como...

Proyectos educativos

Maquinando. Máquinas e inventos (Nivel I). Aprendo con proyectos

Maquinando  plantea al alumnado tareas dirigidas al desarrollo de la capacidad creativa y el inicio del pensamiento crítico con objeto de analizar el pasado, entender y colaborar en la sociedad actual, así como “anticipar” el futuro que está por llegar, empleando como eje vertebrador la...

Páginas

Top