Búsqueda

  • Catálogo

< Atrás

A saúde móvemos. Nutrición e saúde (Nivel III). Aprendo con proxectos

Sandra González Álvarez Alberto Peña Pérez Gemma Rábade Roca Mercedes Santos Murillo María Vilches García Monica Adrio María Duque Hernández Silvia González Yolanda Lozano
Ver más Ver menos

A saúde móvenos é unha proposta enfocada a fomentar hábitos saudables e a concienciar sobre as consecuencias que ten non seguilos. Incídese especialmente nos hábitos alimentarios e noutros distintos (exercicio, hixiene, prevención e primeiros auxilios), co obxectivo de evitar riscos ou algunhas enfermidades. O proxecto parte dunha petición real da OMS ás comunidades educativas para que contribúan coa difusión e concienciación de hábitos saudables, pois advirten de que o abandono destes hábitos se produce cada vez en idades máis temperás e a proliferación de certas enfermidades non transmisibles é alarmante.

Top