Búsqueda

  • Catálogo

< Atrás

Planeta sustentable. Enexía e sustentabilidade (Nivel III). Aprendo con proxectos

Ana Blanco José González Torices Mercedes Garín Muñoz María Duque Hernández
Ver más Ver menos

Partindo da situación actual de crise de enerxía e desbaratamento de recursos, os alumnos terán que realizar en grupos cooperativos unha proposta de aforro enerxético, que faga máis sustentable o seu contorno (colexio, barrio, fogar). Todos os alumnos deberán organizar unha Feira da Ciencia na que se dean a coñecer todas as propostas á comunidade.

Top