Búsqueda

  • Catálogo

< Atrás

Pensa [infinito]. Metodología Singapur. 4 Primária

Brandon Oh Lim Li Gek Pearlyn Dr. Foong Pui Yee
Ver más Ver menos

Amb el projecte de Matemàtiques Pensa Infinit d’SM per a Primària, els xiquets desenvoluparan el pensament lògic i aprendran d’una manera vivencial, manipulativa i grupal, conceptes matemàtics bàsics relacionats amb els següents blocs de contingut: Geometria i propietats dels objectes, Mesura i relacions espaciotemporals, Lògica i resolució de problemes, Nombres i operacions.

Top