Búsqueda

  • Catálogo

< Atrás

Pensa [infinit]. Metodologia Singapur. 1 Primària

Dr. Yeap Ban Har
Ver más Ver menos

Amb el projecte de Matemàtiques Pensa Infinit de Cruïlla per a Primària, els alumnes desenvoluparan el pensament lògic i aprendran d’una manera vivencial, manipulativa i grupal, conceptes matemàtics relacionats amb els blocs de contingut següents: Geometria i propietats dels objectes, Mesura i relacions espaciotemporals, Lògica i resolució de problemes, Nombres i operacions.

Ver más
Top