Búsqueda

  • Catálogo

< Atrás

Maquinant. Les máquines (Nivell I). Aprenc amb projectes

Equipo Editorial SM María Duque Hernández
Ver más Ver menos

Maquinant planteja a l’alumnat tasques dirigides al desenvolupament de la capacitat creativa i a l’inici del pensament crític amb l’objectiu d’analitzar el passat, entendre i col·laborar en la societat actual, així com anticipar el futur que està per arribar. Per a això, s’usa com a eix vertebrador l’evolució de les màquines. Una enginyera demana ajuda als alumnes per a organitzar una exposició amb màquines del passat, el present i el futur. Per a fer-ho, han d’estudiar-les i, en equip, construiran una màquina i organitzaran una exposició estructurada cronològicament. 

Ver más
Top