Búsqueda

  • Catálogo

< Atrás

Ciencias sociais. 3 Primaria. Máis Celme

María Gómez Negrete José Luis Pérez Bravo Equipo Editorial SM Adela Fernández Campos Irene González Mendizabal Jesús Grisaleña Urrecho Mª Carmen Núñez Fernández Mª Mar Pérez Gómez
Ver más Ver menos

O proxecto Celme Más savia para Ciencias Sociais promove a reflexión e o saber facer a través da contextualización dos contidos e a aprendizaxe visual.
En 1º, os alumnos aprenderán Ciencias Sociais xunto a Ismael, un dos membros da cuadrilla do esquío.
Mostra grande habilidade para a relación cos demais. Os seus amigos quéreno moito, e el goza enormemente de estar en compañía.
- Os contidos e as actividades están contextualizados, favorecen a reflexión e buscan o uso de todos os recursos ao alcance do alumno.
- A ilustración comentada e os organizadores visuais axudan á comprensión e estudo dos conceptos.
- A cartografía concibiuse tendo en conta o nivel e os coñecementos propios dos alumnos de cada curso.
- Os procedementos propios da materia chegan ao alumno a través de: Taller de historia e Taller de xeografía
- Os libros do alumno ofrecen, ademais, un deseño atractivo e visual que estimula a aprendizaxe.
E en 1.º... O libro do alumno inclúe O diario de Ismael, unha revista que espertará a curiosidade dos alumnos e reforzará o acercamento ao contexto actual.

Top