Búsqueda

  • Catálogo

< Atrás

Ciencias sociais. 2 Primaria. Mas Savia. Celme

Pilar Menéndez Camarena Almudena Montero Lozano Paola Marchetti Equipo Editorial SM Pilar Pérez Esteve
Ver más Ver menos

O proxecto Celme Más savia para Ciencias Sociais promove a reflexión e o saber facer a través da contextualización dos contidos e a aprendizaxe visual.
En 1º, os alumnos aprenderán Ciencias Sociais xunto a Ismael, un dos membros da cuadrilla do esquío.
Mostra grande habilidade para a relación cos demais. Os seus amigos quéreno moito, e el goza enormemente de estar en compañía.
- Os contidos e as actividades están contextualizados, favorecen a reflexión e buscan o uso de todos os recursos ao alcance do alumno.
- A ilustración comentada e os organizadores visuais axudan á comprensión e estudo dos conceptos.
- A cartografía concibiuse tendo en conta o nivel e os coñecementos propios dos alumnos de cada curso.
- Os procedementos propios da materia chegan ao alumno a través de: Taller de historia e Taller de xeografía
- Os libros do alumno ofrecen, ademais, un deseño atractivo e visual que estimula a aprendizaxe.
E en 1.º... O libro do alumno inclúe O diario de Ismael, unha revista que espertará a curiosidade dos alumnos e reforzará o acercamento ao contexto actual.

Top