María Vilches García
Proyectos educativos

Erdi aroa jokoan. Erdi aroa (Maila III). Proiektu bidez ikasten

Erdi Aroa jokoan Historia ikastea memorizazio-jarduera hutsa delako topikoa haustera bideratutako proposamena da. Historia ezagutzeak gaur egungo egoera ulertzen laguntzen digu, bai eta geure burua ezagutzen ere, eta horretaz jabetzen lagunduko die ikasleei proiektu honek. Berebiziko garrantzia...

Proyectos educativos

Osasunak mugitzen gaitu. Nutrizioa eta osasuna. (Maila III). Proiektu bidez ikasten

Osasunak mugitzen gaitu proposamenaren bidez, ohitura osasungarriak sustatu nahi dira, eta ohitura horiei ez jarraitzeak dituen ondorioez kontzientziatu nahi da. Elikadura-ohiturak eta beste ohitura batzuk azpimarratzen dira bereziki (ariketa, higienea, prebentzioa eta lehen sorospenak),...

Proyectos educativos

A Idade Media en xoho. A Idade Media (Nivel III). Aprendo con proxectos

A Idade Media en xogo é unha proposta enfocada a romper o tópico de que estudar Historia é un simple exercicio de memorización e entender que coñecer a nosa Historia nos permite entender o noso día a día e coñecernos a nós mesmos. Ponse en valor, xa que logo, o respecto e a preservación do noso...

Proyectos educativos

A saúde móvemos. Nutrición e saúde (Nivel III). Aprendo con proxectos

A saúde móvenos é unha proposta enfocada a fomentar hábitos saudables e a concienciar sobre as consecuencias que ten non seguilos. Incídese especialmente nos hábitos alimentarios e noutros distintos (exercicio, hixiene, prevención e primeiros auxilios), co obxectivo de evitar riscos ou algunhas...

Proyectos educativos

La Edad Media en juego. La Edad Media Nivel III. Aprendo con proyectos

La Edad Media en juego es una propuesta enfocada a romper el tópico de que estudiar Historia es un simple ejercicio de memorización y entender que conocer nuestra Historia nos permite entender nuestro día a día y conocernos a nosotros mismos. Se pone en valor, por tanto, el respeto y la...

Proyectos educativos

La Salut Ens Mou. Nutrició I Salut.5 Primària (Nivel III). Aprenc Amb Projectes

Aprenc amb projectes és una proposta per a Educació Primària d’Aprenentatge Basat en Projectes. Fa que l’alumne siga el protagonista del seu aprenentatge amb l’objectiu de contribuir al desenvolupament de persones competents, capaces, compromeses amb el seu entorn, crítiques i...

Top