Arnaldo Cisternas Chávez
Literatura Infantil y Juvenil

Deu Claus per a una Educació Relacional

Aquest llibre planteja deu claus per situar el reco- neixement dels altres al centre de l’acte educatiu. Això implica ser conscients del que mirem, del que veiem, de com ho explicitem i de com actuem en conseqüència i amb coherència en els diferents moments de la relació educativa educador-...

Literatura Infantil y Juvenil

Diez claves para una educación relacional

Este libro plantea diez claves para situar el reconocimiento de los otros en el centro del acto educativo. Esto implica ser consciente de lo que miramos, de lo que vemos, de cómo lo explicitamos y de cómo actuamos en consecuencia y con coherencia en los diferentes momentos de la relación...
Top